EPDK’dan Lisanssız Yatırımcıları İçin Çok Önemli Karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanssız elektrik üretimi yatırımcılarının yoğun talepte bulunduğu dağıtım bedeli artışından indirime gidilmesi konusunda önemli bir karar açıkladı.

Lisanssız yatırımcılar için dağıtım bedeli artışında indirime gidildi..

Kurulun 11 Mayıs 2017 tarihli ve 7070 sayılı kararına göre 31 Aralık 2017 tarihinden önce geçici kabule HAK kazanmış (geçici kabule hazır belgesi alan) lisanssız elektrik yatırımları için bu bedeller indirimli olarak uygulanacak.

Konu hakkında Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) tarafından yapılan açıklamada kararı  sektör dernekleri GÜNDER, GENSED ve GÜYAD olarak ortak önerdikleri ve çalışmalarını yürüttükleri doğrultuda verildiğini ve Türkiye lisanssız elektrik üretim sektörünün sağlıklı gelişimi adına çok yararlı olacağı belirtildi.

EPDK’nın konu ile ilgili aldığı kararın metni şu şekilde;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017 tarihli toplantısında:

a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren lisanssız üreticiler hakkında söz konusu olan veriş yönünde tek terimli dağıtım tarifesinin yenilenebilir kaynak türüne göre düzenlenmesi talebinin reddedilmesine,

b) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alıp 31/12/2017 tarihinden sonra geçici kabul alacak lisanssız üretim tesisleri hakkında uygulanmasına karar verilen dağıtım bedeli ile ilgili olarak geçici kabul tarihinin 6-12 ay uzatılması talebinin reddedilmesine,

c) 31/12/2015 tarihli ve 29579 say. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren. Dağıtım Lisansı Sahibi TüzeI Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarana İlişkin Usul ve Esaslar’ın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının;

• (2) 21.maddede belirtilen bağlantı durumlarına göre, dağıtım sistemi kullanıcısı üreticilerine üretim faaliyetleri için dağıtım bedeli, güç bedeli ve gerekmesi halinde güç aşım bedelinin yanı sıra bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen koşullar çerçevesinde reaktif enerji bedeli de uygulanır. Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamındaki lisanssız üreticilerine uygulanan dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, üretim tesislerinin sistem üzerinde oluşturdukları ek maliyetler dikkate alınarak farklılaştırılabilir. Söz konusu lisanssız üreticilere uygulanan dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller 31/12/2107 tarihinden önce ilgili şebeke işletmecisinden geçici kabule hazır tutanağı alan tesisler için geçici kabulün bu tutanağa istinaden yapılması halinde 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca Kurul tarafından belirlenecek oranda indirimli uygulanır.’’ şeklinde değiştirilmesine,

d) 29/12/2016 tarihli ve 6838 sayılı Kurul Kararı’nın c maddesinin;

‘’Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendli kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli dağıtım tarifesinin uygulanmasına ve 31/12/2107 tarihinden önce ilgili şebeke işletmecisinden geçici kabule hazır tutanağı alan tesisler için geçici kabulün bu tutanağa istinaden yapılması halinde 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca söz konusu tarife üzerinden %75 oranında indirim uygulanmasına’’ şeklinde değiştirilmesine,karar verilmiştir.

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......