Güneş Enerjisinde ”Kendi Elektriğini Kendin Üret”

Solartürk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, 12 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile artık her çatının mini bir baraj gibi elektrik üreteceğini söyledi.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye’nin güneş enerjisi alanında büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, potansiyelinin çok az bir miktarını kullandığını ifade eden Solartürk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, solar enerjisinin ülkemizdeki durumunu değerlendirdi. Özberk, “17 Mayıs 2005 yılında 5348 Sayılı kararname ile ülkemizde yenilenebilir enerji yolu açılmış ve santraller kurulmuştur. 12 Mayıs 2019 resmi gazetede yayınlanan Lisansız elektrik üretim yönetmenliği ile meskenlerde 10 KW ‘a, ticari işletmelerde maksimum 5 MW’a kadar öz tüketime dayalı güneş enerji yatırımlarında yeni dönem başlamıştır. Aylık mahsuplaşmanın gelmesiyle Üretimin fazla olduğunda sisteme verilecek ve tüketimleri fazla olduğunda ise sistemden elektrik alabilecektir. Böylece tüketiciler şebekeyi bir nevi depo olarak kullanabilecektir. Ayrıca kamu kurumları ise, kendi ihtiyacı için 5 MW kadar Güneş Enerji Santralı kurabileceklerdir” dedi.

4-5 YILLIK AMORTİ SONRASI ”BEDAVA ENERJİ”

Yerinde üretim, kullanım ve yatırımın kısa amortisman süresi sebebiyle yatırımcılara ciddi ekonomik katkılar sağlayacağını kaydeden Solartürk Yönetim Kurulu Başkanı Özberk, öz tüketime yönelik güneş enerjisi yatırımlarının 4-5 yıl içinde kendini amorti edeceğini ve 30-35 yıl boyunca kullanılabileceğini söyledi. Bir güneş ülkesi olan Türkiye’nin enerjisinin en az yüzde 5’ini güneşten elde etmesinin önemine dikkat çeken Osman Özberk, şöyle devam etti:

CARİ AÇIĞA ÇARE; GÜNEŞ ENERJİSİ

“Şu anda kullanılan enerjimizin yüzde 1’ini güneşten elde ediyoruz. Bu oranı yüzde 5’e çıkarmak zorundayız. Yerli ve yenilenebilir bir enerji politikasına mecburuz. Bugün itibarıyla 5.300 MW olan kurulu gücümüz, 500.000 MW olan dünyada kurulu santralin yaklaşık yüzde 1’dir. Avrupa’ya göre 2 kat olan güneşlenme süremizi maalesef tam kullanamıyoruz. Ülke olarak hedefimiz; Güneş’ten 2023 yılında 15-20 GW kurulu güce ulaşarak, enerji tüketimimizin yüzde 5’ini karşılanması milli hedefimiz olmalıdır.

ATIL ÇATILAR ENERJİ ÜRETECEK

Organize ve Küçük Sanayi bölgeleri, Kooperatifler ve tüm ticari işletmelerdeki boş olan çatı alanları artık enerji üretim merkezi haline gelerek arazilerimizi kullanmadan ekonomiye katkı sağlanacaktır. Çatılarda diğer önemli bir yatırım alanı ise, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki oteller ve yazlık sitelerdir. Genellikle yazları kullanılan ve enerji tüketimi de yazın olan bu sitelerde üyelerin birleşerek tek sistem ile Güneş enerji yatırımının yapılması öz tüketime uygun ve atıl çatıların ülke ekonomisine katkısı olacaktır.

“TARIMDAKİ ENERJİ MALİYET SORUNUNA BİR CAN SUYU”

Tarımsal sulama ve işletmelerde en büyük sorun enerjidir, sulama kooperatifleri desteklenerek bu alanda kurulacak GES’ler tarım sektörüne ve ülkemiz çiftçisine ciddi katkılar verecektir. Bireysel çiftçilerin sulama pompalarındaki enerji maliyeti nedeniyle tarım çiftçisi dar boğazda olup bu konuda verilecek destek ülke ekonomisine zincirleme katkı verecektir.”

GÜNEŞ ENERJİSİ: DEMOKRATİK ENERJİ

Türkiye’de solar enerji alanında yaklaşık 20 firma faaliyet gösteriyor. Sektördeki ilk firmalardan olan Solartürk, yüzde 5 oranındaki pazar payı ile sektöre yön veren firmalar arasında yer alıyor. Türkiye’nin dört bir yanında güneş enerjisi santralleri kuran Solartürk Enerji, yurt dışına da ihracat yapıyor. Başta komşu ülkeler Irak, Iran, Suriye ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere Avrupa’dan Amerika’ya kadar Güneş Paneli satışlarımız olmaktadır. Solartürk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, “Güneş enerjisi demokratik bir enerjidir. Her yere kurulabilir, herkes kurabilir. Sanayici de faydalanır, çiftçi de” diye konuştu.

YERLİ SANAYİCİ DESTEKLENMELİ

Her geçen gün gelişme ivmesi artan GES (Güneş Enerji Santralı) yatırımları ve bu sektörün doğru ve ülke menfaatlerimiz doğrultusunda büyümesini sağlamak için, kamunun, üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve yatırımların yapılması için güç birliği içinde olmalıdırlar. Ülkemizin kalkınma yolunda, enerjideki cari açık ve ithalata bağlı olmamız nedeniyle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasında, yerli sanayinin desteklenmesi ülke ekonomisi ve sanayisi için önem arz etmektedir. Ülke kaynaklarının boşa gitmeyeceği katma değerinin ülkemizde kalması elbette önemlidir. Kaliteden ve bir sorun yaşanması durumunda sorumlu sanayicilik anlayışından vazgeçmemek şartıyla, uluslararası standartlarda üretim yapan ve bunu geçerli kalite belgeleri ile ispat edebilen bir sanayi hepimizin gurur kaynağıdır.

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞİ ENERJİMİZ OLSUN

Ülkemizin aşırı derecede cari açığı olması ve en önemli nedeni olan enerji ithaline dayalı olmasıdır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması önemli bir istihdam yaratacak, cari açığımıza azalmasına sebep olacak, enerji bağımsızlığımızı elde etmemizi sağlayacaktır. Belediyeler başta olmak üzere üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu binalarının yanında DSİ gibi kurumların solar enerji yatırımlarında öncelik yapmaları bu sektörün gelişimi ve ülke ekonomisine katkısı olacaktır. Bu sonuç itibarıyla, Ülkemizin enerji ihtiyacımızın karşılanması için önümüzdeki 10-15 yıl içinde güneş enerjisi yatırımlarına 15-20 milyar dolar yatırım yapılması ile istihdama ve ekonomiye ciddi katkıları olacaktır. Gelecek nesillerimizin, temiz bir dünyada yaşayabilmesi ve ‘Türkiye’nin Güneşi Enerjimiz Olsun’ diyoruz.”

Güneş enerjisi sistemlerinin fiyatlarının sürekli ucuzladığını belirterek, 10 yıl öncesine göre fiyatların yarı yarıya düştüğünü, güneş enerjisi sistemlerine yatırım yapanların 4-5yıl sonra bedava enerji kullanılacağını sözlerine ekledi.guncelgazete.com

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......