Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Kullanımı Mümkün

Endüstriyel, yaşamsal ve sosyal yeryüzündeki neredeyse tüm insan faaliyetlerinin, fosil ve nükleer yakıt kaynaklı enerjilere bağımlı olarak genişlediği ve küresel ölçeğe ulaştığı 200 yıllık bir sürenin sonunda, bu dev enerji ağının köklü bir değişim geçirebileceği bundan bir on yıl önce tahayyül bile edilemezdi.

Ne var ki yeryüzünü kuşatan ve kaynakları tükenmeye mahkum bu dev enerji ağının yarattığı çevre kirliliği, sağlık sorunları, savaşlar ve yoksulluklarla insanlığa ve yer küreye bir tehdit olduğu artık herkesin gördüğü bir gerçek.

Bu gerçeği çok önce görmüş ve yenilenebilir enerjileri geliştirmek için araştırmalar, düzenlemeler yapmış ülke, kurum ve kişilerin çalışmaları sonuçlarını veriyor. 21. yüzyılın ilk yirmi yılında, verilen teşviklerin ve desteklerin sayesinde yenilenebilir enerji teknolojilerinde çok hızlı gelişmeler

gerçekleşirken, kullanımın yaygınlaşmasını ve fosil yakıtlarla rekabet edebilme gücünü artıran yasal ve ekonomik düzenlemeler yapılıyor.

TÜM AKTÖRLERİN DÖNÜŞÜM PLANLARI YAPMASI KAÇINILMAZ

Artık, mevcut enerji ağını tümüyle dönüştürmenin ve %100 yenilenebilir enerji kullanımının mümkün olduğunu biliyoruz. Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi (EREC), 2050 yılında %100 yenilenebilir enerji arzı hedefini açıklarken bu hedefe ulaşmanın artık teknolojinin gelişmesine değil geleceği şekillendirecek doğru seçimlerin yapılması ve kararların alınmasına bağlı olduğunu vurguluyor.

Şimdi ülkemizde de yapılması gereken, bu dönüşüme katılmakta gecikmemek için uzun vadeli, bütüncül enerji politikalarını merkezi ve yerel düzeylerde geliştirmektir. Enerji sahasında üretici, işletmeci, hizmet ve finansman sağlayan tüm aktörlerin de bu dönüşümü öngörerek geleceğe yönelik planlarını yapmaları kaçınılmazdır.

EUROSOLAR Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği, Birliğin vizyonu doğrultusunda %100 yenilenebilir enerjilere dönüşümün teknik, ekonomik, siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform yaratmak için onuncusunu 15-17 Nisan 2020’de gerçekleştireceği IRENEC Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferanslarını düzenlemektedir.

ULUSLARARASI PLATFORMDA ELE ALINACAK

Türkiye’de onuncu kez yenilenebilir enerjilerin tümü, güneş, rüzgar, biokütle, jeotermal enerji ve enerjinin son kullanım verimliliği bir bütün olarak uluslararası bir platformda ele alınacaktır. IRENEC 2020, yerel, ulusal ve küresel düzeyde enerjide çözüm yani enerjinin etkin kullanımı ve topluluk enerjisi ile %100 yenilenebilir enerji (Şili, Santiago’da 11-22 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan UNFCCC Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 25.Taraflar Konferansı (COP 25) sonuçlarının da değerlendirildiği önemli bir toplantı olacaktır).

Politikalarının ve enerji yatırımlarının geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken fakat sağlanan kredilerle verimsiz ve kirletici teknolojileri ithal eden ülkelerde göz ardı edilen toplumsal maliyetlerin fizibilite çalışmalarının da nasıl hesaba katılacağının uzmanlarınca açıklanması bu konferansın önemli bir katkısı olacaktır.

Tanay Uyar
Tanay Sıtkı UYAR

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü’nde ve doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi’nde yardımcı doçent ve Marmara Üniversitesi’nde yenilenebilir enerji konusunda doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi’nde yenilenebilir enerji Profesörü olarak Enerji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. EUROSOLAR (Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği) Mütevelli Heyeti üyesi ve Türkiye Bölümü Başkanı, WWEA (Dünya Rüzgar Enerji Birliği) Başkan Yardımcısı, WBA (Dünya Biyoenerji Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi, INES (Küresel Sorumluluk için Mühendis ve Bilim İnsanları Uluslararası Ağı) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Çevre Platformu ve Temiz Enerji Platformları Koordinatörü ve BSNN (Karadeniz Gönüllü Çevre Kuruluşları Ağı) Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2011 yılından itibaren, her yıl EUROSOLAR Türkiye tarafından İstanbul’da düzenlenen, Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Mümkün Konferansları’nın Konferans Başkanlığını yürütmektedir.

Kaynak : https://www.yesilhaber.net/2019/07/27/yuzde-100-yenilenebilir-enerji-kullanimi-mumkun/

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......